255

[Kościuszko] Czaykowski Elegia obejmująca życie i zgon Tadeusza Kościuszki [Gwalbert Pawlikowski] [Biblioteka Medycka]

add Your note 
Lot description

Czaykowski Paweł, Elegia obejmująca życie i zgon Tadeusza Kościuszki z powody złożenia zwłok iego do grobów Królewskich dnia 23. czerwca 1818 roku, Kraków 1818, w Drukarni Groblowskiey, s. 16, wymiary 16,5 x 11 cm. Okładka broszurowa, pieczęć Gwalberta Pawlikowskiego

Gwalbert Józef Pawlikowski herbu Cholewa (ur. 12 lipca 1793 w Przemyślu zm. 30 stycznia 1852 we Lwowie) – ziemianin polski, polityk galicyjski. Ojciec jego wzbogacił się, kupując licytowane majątki w Galicji. Gwalbert odziedziczywszy Medykę, pojął za żonę Henrykę Dzieduszycką. Pawlikowski, będąc c.k. sekretarzem nadwornym w Wiedniu, w 1822 został wyznaczony przez Stany Galicyjskie do zinwentaryzowania i przewiezienia zbiorów Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Wiednia do Lwowa. W 1827, po śmierci Ossolińskiego, wszystkie zbiory zostały przewiezione. W latach 1834-1840 był zastępcą dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, i jednocześnie do 1837 drugim kuratorem Zakładu. Gwalbert Pawlikowski był galicyjskim konserwatystą. Podczas Wiosny Ludów znalazł się w Przybocznej Radzie Gubernatora i elitarnym Stowarzyszeniu Ziemiańskim, co spowodowało wrogość większości mieszkańców Galicji. Pawlikowski wcześnie zainteresował się botaniką. Utworzył ogród botaniczny, w czym pomógł mu sprowadzony z Czech ogrodnik Józef Błażka. Jednocześnie w Medyce powstała pierwsza na ziemiach polskich czteroletnia szkoła praktycznego ogrodnictwa. W ogrodzie znajdowały się ponadto szkółki drzew i krzewów rosnących na co dzień w Polsce. Drugą wielką pasją Pawlikowskiego było zbieranie starożytności. Miał jedną z największych w kraju kolekcji książek, rękopisów, rycin, map, medali, monet, pieczęci. Biblioteka medycka, jako odrębna całość, została w 1921 przyłączona do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.

Paweł Czajkowski, inna forma nazwiska: Czaykowski, (ur. około roku 1785 r. na Pomorzu, zm. 1839 r. w Krakowie) – polski poeta, tłumacz, dramatopisarz i historyk literatury, członek korespondent Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie w 1829 roku.

Józef Matecki (ur. 1776 w Krakowie, zm. 1819 w Krakowie) – polski drukarz, księgarz, literat, ławnik i rajca miejski, prezydent Krakowa. Praktykę księgarską i drukarską odbył w firmie Antoniego Ignacego Grebla, po śmierci pryncypała w 1807 r. poślubił wdowę po nim Teklę. Został pełnomocnikiem firmy, reprezentował jej interesy na zewnątrz jako właściciel, faktycznie nim został po śmierci żony w 1812 r. W 1815 r. przyjął do spółki Ambrożego Grabowskiego, który otrzymał od Mateckiego zarząd nad spółką.

Dimensions: 16,5 x 11
Auction
6. Aukcja antykwariatu Suszek Books
gavel
Date
19 June 2021
date_range
Start price
66 EUR
Hammer price
92 EUR
Overbid
139%
Views: 35 | Favourites: 2
Auction

Suszek Books

6. Aukcja antykwariatu Suszek Books
Date
19 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

1.     Organizatorem aukcji jest  firma Suszek Books sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Placu na Groblach 12/1 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza  opłatę organizacyjną w wys. 10%.

7.     Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8.     Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 

9.    Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.


Przedział cenowy

Wielkość postąpienia

do 50 PLN

5 PLN

50-200 PLN

10 PLN

200-500 PLN

20 PLN

500-1.000 PLN

50 PLN

1.000-2.000 PLN

100 PLN

2.000-5.000 PLN

200 PLN

5.000-10.000 PLN

500 PLN

10.000-20.000 PLN

1.000 PLN

Od 20.000 PLN

2.000 PLN


10.   Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Może zostać nałożona również opłata do 40 euro tytułem rekompensaty za opóźnienie w płatności.

11.   Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 531 656 121 lub +48 785 800 243).

12.   Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.

13.   Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat.

14.   Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 

15.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

16.   Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 

About the Auction

Zapraszamy na 6 aukcję Suszek Books, która odbędzie się za pośrednictwem internetowego domu aukcyjnego Onebid.pl

Aukcja zostanie przeprowadzona w całości przez internet, w formie licytacji na żywo, w dwóch sesjach:

Sesja 1. Sobota 19.06.2021. Start o godz. 10.00

Sesja 2. Niedziela 20.06.2021. Start o godz. 10.00

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji, składania ofert i limitów.

W katalogu znajdą Państwo m. in.

- Unikatowy album zdjęć Zofii Jahodówny, wykonany w pracowni jej ojca Roberta Jahody - jednego z najlepszych polskich introligatorów, autora opraw które do dziś stanowią niedościgły wzór rzemiosła artystycznego.

- Kazanie na obchodzie żałosney śmierci... polski stary druk wydany we Lwowie w 1634 roku

- Iliadę Homera z okładką zaprojektowaną przez Stanisława Wyspiańskiego

- Dyplom na pergaminie z artystyczną XIX w. oprawą kutą brązem wykonaną w Wiedniu

- Ilustrowany album wydany w 1886 roku z okazji 50-lecia kolei w Belgii

- przedwojenne oprawy najlepszych polskich introligatorów: Jahody, Radziszewskiego, Michalskiej

- oprawy gabinetowe [półskórki] rzadkich wydawnictw XIX i XX wiecznych

- francuskie i niemieckie poloniki

- książki dotyczące filozofii i ezoteryki z biblioteki jednego z najlepszych polskich badaczy – historyka, dr hab. Rafała T. Prinkego [każda pozycja zawiera ex libris]

- autografy i dedykacje autorskie [Amos Oz, Czesław Miłosz, Iosif Brodski, Władysław Broniewski, Karol Hubert Rostworowski, Gustaw Morcinek, Wilhelm Szewczyk, Maria Dąbrowska, Maja Berezowska, Eric-Emanuel Schmitt, Jerzy Nowosielski, Adam Zagajewski i inni]

- Księgę pamiątkową Hotelu Orbis w Cieszynie, a w niej prawie 100 dedykacji i autografów! [Kwaśniewski, Janda, Machulski, Waldorff, Olbrychski, Zamachowski, Młynarczyk, Pieczka, Tym, Ochman, Wiśniewska, Kociniak, Zawadzka i inni]

- atlasy i mapy

- starodruki i rękopisy

- grafiki i karty pocztowe

- Pamiątki i dokumenty

- pierwsze wydania dzieł najważniejszych polskich pisarzy: Miłosz, Przybyszewski, Żeromski, Lem, Mrożek, Tuwim, Szymborska, Morcinek, Dąbrowska, Nałkowska]

- współczesne oprawy i wydawnictwa artystyczne [Tylkowski, Wydawnictwo Kurtiak i Ley]

- XX wieczne książki z okładkami najlepszych polskich grafików [Norblin, Szancer, Sopoćko, Młodożeniec, Jagodziński, Hierowski, Mroszczak, Procajłowicz, Bukowski, Wyspiański]

- Albumy i katalogi malarstwa, rzeźby, grafiki, designu, rzemiosła, polskiej broni etc.

- Pięknie ilustrowane książki dla dzieci i młodzieży

- Rzadkie varsaviana i cracoviana

- ekslibrisy

- faksymile Codex Picturatus - iluminowanego rękopisu, zawierającego przywileje i statuty miasta Krakowa oraz ustawy cechów krakowskich, spisane przez Baltazara Behema.

Oferty można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: [email protected] oraz strony suszek.onebid.pl

FAQ
About the Seller
Suszek Books
Contact
Suszek Books sp. z o. o.
room
ul. św. Tomasza 26
31-027 Kraków
phone
+48531656121
keyboard_arrow_up
+